Fastighetens renoveringar

Renoveringar sker löpande.

1643 – Huset byggdes, ombyggnaden i fler omgångar.
1940-1943 – Genomgripande ombyggnad inkl. gårdsöverbyggnad 
1941 – Stammar för vatten och avlopp sattes in
1986 – Föreningen förvärvade fastigheten
1986-1989 – Grundförstärkning
1996 – Vindslägenheterna byggdes
1997 – Fönster renoverades, säkerhetsdörrar installerades och elstigarna i trapphuset byttes
2000 – Gårdsfasaden putsades
2004 – Ytterfasaden putsades av Morneon Bygg AB
2005 – Stamspölning
2010 – Rökkanalerna provtrycktes och de 4 eldstäderna i huset besiktigades
2012 – Fjärrvärme installerades av Fortum/NCC Bygg
2012 – Taket målades av DM Tak AB
2014 – Trapphuset och fasadsockel renoverades av Vizant Bygg
2018 – Fiber indragen i fastigheten av Netel och IP-Only
2018 – Byte av elstigar till lägenheterna av Jerrewings Elektriska
2019 – Helt nytt tak, inkluderande plåtarbeten.

 

Fastigheten har en innergård med cykelförråd.
Fastigheten saknar hiss, tvättstuga, grovsoprum, barnvagnsrum, gemensamhetslokaler, garage och parkeringsplatser.

Partiella stambyten har genomförts i olika etapper och i olika omfattning under åren, både vertikala och horisontella grenar är delvis utbytta. I november 2017 är huvudstam nr 2, 3, 7, 8 och 9 helt bytta, status i källare är oklar.