Källarförråd

Regler för källaren och källarförråd

Rökning är självklart förbjudet i alla utrymmen i och utanför källaren!

Föreningen upplåter ett källarförråd till varje lägenhet.
Det är respektive medlems ansvar att din förrådsdörr tydligt markeras med ditt namn alt. lägenhetsnummer. 
Omarkerade förråd kan tömmas utan ansvar. 

På grund av återkommande variationer i grundvattennivå rekommenderar styrelsen att du inte bevara dina tillhörigheter direkt på källargolvet. Använd hyllor, Europapallar eller upp och nervända plastbackar som golvförhöjning.

På grund av återkommande inbrott i källaren rekommenderar styrerlsen att du inte bevara värdefulla tillhörigheter i källarförråden.

Matvaror, motordrivna fordon och brandfarliga vätskor är förbjudna att, eligt den komunala ordningsstadgan, förvaras i förrådet.

Varken tillhörigheter eller skräp får förvaras utanför förrådet.
Vill du spara något? Ställ det i ditt förråd. Har du tröttnat på det? Se till att det slängs. 

Om något ”måste” stå framme i källaren under en kortare tid sätt då en lapp med ditt namn och datum samt ange tid när du ämnar flytta på det. Sker inte detta kan föreningen ombesörja bortforsling och sedan debitera ägaren.