Brandskydd

På grund av brandsäkerhetskrav är det förbjudet att förvara barnvagnar, cyklar, möbler eller andra personliga tillhörigheter i entré, trapphus och källargångar!

Skälet till detta är de stora riskerna för både uppkomst av brand och svårigheter vid utrymning. Eftersom varken föreningens eller en enskild medlems försäkring täcker en incident med en brand i t ex en barnvagn i trapphusen, så kan konsekvenserna bli väldigt stora för den enskilde. En liten brand är tillräckligt för att rökfylla en trappuppgång och även om själva branden är begränsad, så kan en röksanering av en trappuppgång kosta upp mot en miljon kronor.

Brinner det i din lägenhet – ta dig ut och stäng dörren  efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort. Larma 112.

Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt – stanna i din lägenhet och håll dörrar och fönster stängda! Röken är livsfarlig och dödar snabbt. Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.

Brandvarnare

Kom ihåg att kontrollera att era brandvarnare har fungerande batterier för er egen och era grannars säkerhet. Ha som vana att byta batterierna en gång per år. Varje lägenhet skall vara utrustad med minst en brandvarnare. 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 2 kap. Enskildas skyldigheter:
”Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar. 2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de ätgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”