Andrahandsuthyrning

Allmänt 

Andrahandsupplåtelse är lagens sammanfattande begrepp för såväl uthyrning som upplåtelse. Andrahandsuthyrning är att mot hyra upplåta sin lägenhet. Andrahandsupplåtelse är att låta någon bo i lägenheten utan att han eller hon betalar hyra. En bostadsrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke. Om styrelsen inte lämnar sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse får bostadsrättshavaren ändå upplåta sin lägenhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. 

Så ansöker du

Din ansökan ska ske skriftligen och lämnas till styrelsen. Glöm inte att motivera din ansökan. Exempelskäl är sådant som jobb eller studier vid annat ort, samboprövning, uthyrning till närstående eller svårigheter vid lägenhetsförsäljning. Styrelsen behandlar din ansökan på kommande styrelsemöte. Som oftast beviljar styrelsen en andrahandsuthyrning sex månader i taget (17 §). Sedan måste du ansöka om förlängning. En kopia av avtalet för andrahandsuthyrning ska skickas till styrelsen. Föreningen tar ut en årlig avgift för andrahandsuthyrning som är 10% av gällande prisbasbelopp.

Ditt ansvar vid andrahandsupplåtelse

Ansvaret för den person som lägenheten upplåts till i andra hand ligger till 100 procent hos bostadsrättsinnehavaren. Alla klagomål på hyresgästen samt eventuella krav på betalning kommer att göras mot bostadsrättshavaren. Vid eventuell vräkning är det bostadsrättshavaren som vräks.

Besittningsskydd

Glöm inte att avtala bort besittningsskyddet. Det görs enkelt genom att använda denna blankett:
besittningsavstaende.andrahandsuthyrning.bostadsratt.pdf

Läs även:

Hyresnämnden säger nej till korttidsuthyrning
http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/hyresnamnden-sager-nej-till-korttidsuthyrning

Hyr ut på rätt sätt, från tidningen Din Bostadsrät, #2 2017, sida 17