Ansvar & Regler

Bostadsrättsförening är en boendeform som förutsätter att medlemmarna tar aktiv del i skötseln av fastigheten. Därför måste var och en känna ansvar, ta eget initiativ och ha inställningen att "det här är mitt hus". 

Entré och trapphus

Varken cyklar, barnvagnar eller andra föremål får lämnas eller ställas i entré eller trapphus. Cyklar parkeras bäst vid cykelstället på innergården en trappa upp och barnvagnar hänvisas till utrymmet vid elskåpet i källaren. 

Innergården

Det är självklart förbjudet att röka på innergården. 
Cyklar ska stå under taket i hörnet vid cykelstället. Cyklar som står i gångarna och längs väggarna kommer tas bort. Detta för att alla lätt ska komma förbi.

Husdjur

Du får gärna ha husdjur i din lägenhet, men du har alltid ansvar för att djuren inte är till obehag för dina grannar. Var alltid noga med att djuret inte stör andra boende. Av hänsyn till hundrädda personer och andra boende ska hundar alltid vara kopplade inom de allmänna utrymmen. Blir du besvärad av ett husdjur bör du i första hand kontakta djurägaren direkt. I andra hand kan du vända dig till styrelsen.

Vett och etikett

Informera huset om du ska ha stor fest!

Luften i vårt hus

Många glömmer att kontrollera att alla ventilationsdon är maximalt öppna då vissa av oss stänger igen dem på vintern med minskad ventilation som följd. Vi ber alla att kontrollera att ventilationsdon är maximalt öppna (även de som sitter i fönster) samt att rengöra sina ventilationsdon en gång per år, då får alla bättre ventilation.

Nycklar

Föreningen ber varje medlem att frivilligt deponera en kopia av tillhållarnyckeln (dvs till det övre låset) med styrelsen. Detta för att undvika problem vid en akut situation, t.ex. vid vattenskada, eller vid en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) då alla lägenheter skall inspekteras. Styrelsen anmäler i så god tid som möjligt när tillträdet önskas. Observera att medlemmar enligt lag är skyldiga att se till så att föreningen får komma in i lägenheter vid behov. Annars kan föreningen vända sig till Kronofogden, och i slutändan till och med säga upp medlemmen.
Mer om bostadsrättslagen och föreningens rätt att få tillträde till lägenheter kann du läsa på HSBs Juridikblogg: http://blogg.hsb.se/juridik/2012/05/08/foreningens-ratt-att-komma-in-i-en-lagenhet