Ventilation

Vårt gamla hus ventileras med ett självdragsystem

Principen är rätt enkel. Den varma luften inomhus stiger uppåt och försvinner ut ur huset via luftkanaler i till exempel murstockar. Det skapar ett undertryck som sugs ny luft in utifrån. Den nya luften kommer in via springor, otätheter och ventiler. 

Det betyder att vi behöver inga fläktar eller andra anordningar för att ventilationssystem ska fungera samtidigt som det är tyst och okänsligt för elavbrott.

Men, ju större temperaturskillnader det är mellan ute- och inneluften, desto större luftmängder omsätts. 

På sommaren, när temperaturskillnaden är liten, blir det mindre ventilation, på vintern blir det mer. Det kan medföra bakdrag genom tilluftsventilerna. Det innebär att luften går in istället för ut och kan resultera i exempelvis kallras på vintern eller att det ibland luktar lite konstigt på sommaren.

I vårt hus kan vissa tilluftsventilerna stängas/öppnas medan andra är helt öppna. För det bästa inneklimatet i hela huset är det på så sätt klokt för de flesta att stänga ventilerna som kan stängas under vintern och hålla de öppna under sommaren. Dock inte i badrummen. För att motverka fuktskador och mögel ska badrumsventilerna vara helt öppna året runt. Ett ytterligare tips är att alltid ha badrumsdörren öppen efter att man har duschat.


Läs mer i denna SFV skrift i ämnet: