För medlemmar

Välkommen som boende i Brf Thisbe 4!

Nedan följer lite praktisk information. För ytterligare information kan du alltid knacka på och fråga din granne!

Styrelsen

Styrelsen har en ordförande, sekreterare och kassör som räknas som ordinarie, resten räknas som suppleanter. Vi har möten ungefär en gång i månaden, samt organiserar årsstämman. Varje möte protokollförs och vi tar beslut om saker som ekonomi, medlemskap, pantsättningar, andrahandsuthyrning, nycklar, bygglov, renovering och stambyten. Vill du vara med är det bara att ta kontakt!

Årsstämma

Årsstämma är det högsta beslutande organet i Brf Thisbe 4. Den är också den största möjligheten att påverka det kommande året. Ibland är det dock inte helt lätt att hänga med i de snåriga rutinerna. Men lugn, tidningen Din Bostadsrätt har sammanställt en guide som ger dig full koll på alla dagordningens punkter.
vägentillenlyckadstämma.dinbostadsratt.201401.pdf

Förmåner

Föreningen är medlem i Bostadsrätterna som är en rikstäckande organisation för Sveriges bostadsrättsföreningar som ger oss möjligheten att ha vår egen hemsida, tidningen Din Bostadsrätt som distribueras till alla hushåll fyra gånger per år, erbjudande om hemförsäkring m.m. Läs mer på www.bostadsratterna.se

Parkering

Fastigheten saknar garage och parkeringsplatser men det finns möjlighet att ansöka om Boendeparkeringstillstånd på Stockholm stads hemsida www.stockholm.se